Redakcia

Redakciu časopisu METALSCENA tvorí vydavateľ Marian Horváth - ALBBERTpremus a blízky alebo vzdialenejší redaktori a dopisovatelia. Všetky podrobnejšie informácie o projekte METALSCENA dostanes na e-mail adrese: info@metalscena.sk


PARTNERI

BIGMUSIC.SK • HELLMAGAZINE.EU • METALEXPRESS.SK • ROCKER.SK • VALHALLA.SK • SLOVAKMETALARMY.SK