Redakcia

Redakciu časopisu (a tiež portálu) METALSCENAzine tvorí Marian albbert Horváth a blízky alebo vzdialenejší redaktori a dopisovatelia. Všetky podrobnejšie informácie o projekte METALSCENA dostanete na e-mail adrese: info@metalscena.sk


PARTNERI

BIGMUSIC.SK • HELLMAGAZINE.EU • METALEXPRESS.SK • ROCKER.SK •
VALHALLA.SK • SLOVAKMETALARMY.SK • METALMANIA-MAGAZIN.EU