METALSCENA nevychádza, ale žije!

Je úplne každému asi jasné, že časopis METALCENA zameraný výhradne sa slovenskú Hard And Heavy muziku prestal vychádzať. Áno, v júni 2017, aj keď bola a je doteraz veľká snaha o oživenie časopisu, zatiaľ sa to nedarí.

Nastali problémy, ktoré stále pretrvávajú. Vydavateľ časopisu (ja osobne) som ostal bez prostriedkov na živobytie a teda som musel situáciu urgentne riešiť a na 4 mesiace som ostal takmer bez voľného času na čokoľvek. Časopis a všetky aktivity s tým spojené museli ísť bokom. Situácia nie je lepšia ani dnes a keďže nemám ešte stále vyrovnané ani pohľadávky, ktoré vznikli pri prvých dvoch vydaniach, existencia časopisu je na veľmi ostrej hrane. Určite však nechcem vydávanie časopisu nadobro zastaviť, pretože si myslím, že v našom priestore nikto nemapuje slovenskú rockovú tvorbu a teda slovenská muzika dostáva len veľmi malý priestor v mediách. Určite zostávam v spojení s vami cez tento portal (www.metalscena.sk) a tiež cez FB stránky časopisu, ale filozofiu tlačených vydaní vidím len v predplatiteľskom náklade. Znamenalo by to, vyrábať časopis len pre ľudí, ktorí by mali o tlačenú verziu záujem. Je jasné, že cena takýchto vydaní by bola vyššia (predpoklad cca 3,00 € za vydanie plus postovné cca 1,00 €), co je na dnešné pomery už naozaj dosť vysoké číslo.

Budem veľmi vďačný, ak mi dáte vedieť, buď na mail alebo do správy na FB, či je reálne sa ďalšími tlačenými vydaniami zaoberať, či radšej nie. V súčasnosti sa snažíme pripraviť pre vás tretie vydanie, ktoré však už výjde len v predplatiteľskom náklade. Všetkým vám, čo ste si časopis predplatili, sa hlboko ospravedlňujem, že časopis prestal vychádzať. Vaše predplatné však zostáva v nezmenenej podobe a všetky ďalšie vydania (podľa výšky predplatného) dostanete v papierovej verzii do schránok.

Ďakujem za pochopenie

albbert

13.11.2017 13:49 (271x)