OZ METALSCENAmusic – bankové spojenie

Pre podporu projektu Občianskeho združenia METALSCENAmusic slúži bankové spojenie, na ktoré sa posielajú nielen ročné príspevky aktívnych členov združenia, ale aj prípadná finančná podpora a finančné dary jednotlivcov. Z týchto finančných prostriedkov zabezpečujeme chod METALSCENA netRADIA, vydávanie tlačeného časopisu METALSCENAzine, vydávanie nových fyzických nosičov vybraných kapiel a interpretov pod značkou METALSCENAs.m.a. a tiež podporujeme živé koncerty a festivaly pod hlavičkou METALSCENA radioFEST. Za všetku takúto finančnú pomoc metal muzike vopred ďakujeme.

Bankové spojenie:
IBAN: SK28 5600 0000 0042 5975 4002

————————————————–