METALSCENA netRADIOzine • kontakt

…nekomerčné zmluvné internetové vysielanie a tlačený časopis…

Redakcia a vysielanie:
Marian albbert Horváth
Juraj immortal Haríň (in memoriam)
Peter montana Trepáč
mrtvolka (metalexpress.sk)
Roman demon Chocholáček (Cremation zine)

KONTAKT:
0903 049 073
info@metalscena.sk
metalscena@bbfm.sk

METALSCENA netRADIO pošta:
Marian albbert Horváth, Námestie SNP 110, 976 13 Slovenská Ľupča, Slovakia