OZ METALSCENAmusic – body záujmu

Pre Občianske združenie METALSCENAmusic existuje niekoľko „bodov záujmu“, pre ktoré vlastne OZ vzniklo a bude sa snažiť urobiť všetko preto, aby tieto body boli v čo najväčšej miere napĺňané. Ide hlavne o nasledovné oblasti záujmu:

Bod 01: Internetový portál www.metalscena.sk
Dnes je internetový portál veľmi dôležitý vzhľadom na komunikáciu medzi OZ a jeho členmi, ale tiež na informovanie verejnosti. Portál www.metalscena.sk má charakter spravodajskej webovej stránky, ktorá sa venuje výhradne slovenskej a českej metalovej hudobnej scéne. Tiež je akýmsi miestom ku všetkým aktivitám OZ METALSCENAmusic, cez tieto stránky sa bude dať dostať ku všetkému, čo OZ zabezpečuje, prináša, vyrába, či už pre aktívnych členov združenia alebo pre širokú verejnosť zaujímajúcu sa o slovenskú a českú tvrdú rockovú muziku.

Bod 02: Internetové METALSCENA netRADIO
OZ je tvorcom a vysielateľom nekomerčného internetového rádia, ktoré je zmerané výhradne na slovenskú a českú Hard a Heavy muziku. Toto vysielanie nie je len hracia skrinka, ktorá púšťa vybranú hudbu, práve naopak, od začiatku roka 2024 sa METALSCENA netRADIO stáva plnohodnotným rádiom, ktoré bude prinášať okrem hudby aj spravodajstvo a publicistiku, a tiež špecializované večerné relácie, ktoré sa budú venovať tvrdej rockovej muzike. Internetové špecializované hudobné rádio pomáha prezentovať hudobníkom ich tvorbu pre širokú verejnosť, ale tiež pre prípadný záujem vydavateľstiev a odbornú verejnosť v oblasti metalovej muziky.

Bod 03: Tlačený časopis METALSCENAzine
Ďalším nemalým bodom záujmu OZ METALSCENAmusic je tlačené médium vo forme časopisu zinového A5 formátu nazvaného METALSCENAzine, ktorý zabezpečuje hlavne archiváciu kapiel a interpretov, ich vydané nahrávky a rozhovory s protagonistami preferovaných hudobných žánrov. Tiež ide o informačný časopis Občianskeho združenia a preto ho aktívny členovia združenia dostávajú za to, že sú aktívnymi členmi a teda sa spolupodieľajú na podpore metalovej muziky na Slovensku. Časopis vychádza spravidla štyrikrát do roka plus špeciálne vydania, ktoré sa pripravujú k podporovaným podujatiam OZ.

Bod 04: Vydavateľská činnosť METALSCENAs.m.a.
OZ METALSCENAmusic sa pri svojich aktivitách stretáva s veľkým množstvom hudobnej produkcie a dostáva sa ku hudobným nahrávkam rôzneho typu. Keďže sa venuje hlavne podpore interpretov v oblasti tvrdej rockovej hudby, jej cieľom je túto hudobnú produkciu dostávať ďalej k poslucháčom. A tu prichádza k tomu, že by OZ buď oslovovalo už existujúcich vydavateľov alebo jednoducho bolo vydavateľom samotným. Obe možnosti sú v OZ preferované, keďže spolupracuje aj s hudobnými vydavateľmi. Pre potreby vydávania hudobných, hlavne fyzických, nosičov, preto OZ vytvorilo malé vydavateľstvo, ktoré nájdete pod názvom METALSCENAs.m.a., kde skratka s.m.a. znamená Slovak Metal Army, čo je vlastne akýmsi zadosťučinením a spomienkou na jedno z najväčších metalových vydavateľstiev na Slovensku a jeho tvorcu Juraja Haríňa, ktorý s projektom METALSCENA úzko spolupracoval a spoluzakladal aj internetové METALSCENA netRADIO.

Bod 05: Koncerty a festivaly METALSCENA radioFEST
Prezentovať hudbu, jej tvorcov a ich hudobnú produkciu sa dá rôzne, ale najzaujímavejšia prezentácia je tá živá, formou koncertu s priamym kontaktom poslucháča. Preto by bolo asi nepochopiteľné, keby takýto bod záujmu OZ, ktoré sa hudbou priamo zaoberá, jednoducho chýbal. Áno, snažíme sa o vytvorenie festivalu, ktorý nesie názov METALSCENA radioFEST, ale tiež podporujeme a budeme, podľa možností, podporovať rôzne hudobné festivaly a koncerty, ktoré podporujú slovenskú a českú metalovú muziku. Zatiaľ spolupracujeme napríklad s festivalom MONTANA METAL FEST alebo ANGELUS FEST, ale verím, že k nim pribudnú aj ďalšie akcie, kde sa budeme môcť spoločne stretnúť.