PREZÍDIUM OZ METALSCENAmusic

PREDSEDA:
Marián (albbert) Horváth, Námestie SNP 110, 973 16 Slovenská Ľupča
tel.: 0903 049 073, email: oz.music@metalscena.sk

________________________________________

PODPREDSEDA:
Peter Trepáč, Špania Dolina 112, 974 01 Banská Bystrica

________________________________________

KONTROLNÁ RADA:
Pavel Ďuriš, Veľké Straciny 78, 990 01 Veľký Krtíš
Roman (demon) Chocholáček, Baníkov 71/46, 972 71 Nováky

________________________________________